Tallers de formació per al professorat

Iniciació a Aula digital

 

Presentació

Aula digital, que utilitza el programari Moodle, és la plataforma de teleeducació de la UIB. El seu ús ha esdevingut imprescindible per a una docència actual i de qualitat.

Amb aquest curs podreu aprendre a utilitzar-la de manera fàcil i ràpida. Obtindreu les destreses bàsiques per treballar les vostres assignatures dins la plataforma, així com la base per anar ampliant-ne els coneixements.

Objectius

  • Conèixer la plataforma educativa de la UIB
  • Aprendre a utilitzar-la
  • Desenvolupar les destreses necessàries per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn

Continguts

  1. Iniciació a l'ús d’Aula digital
  2. Opcions del docent
  3. Gestió dels alumnes

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de vuit hores, dividides en dues sessions presencials de dues hores cadascuna, i quatre hores de treball autònom per part dels participants al curs.

Les sessions presencials són totalment pràctiques per tal d'introduir els assistents, a la primera sessió, en la interfície d’Aula digital; i a la segona sessió aprofundir en algunes eines concretes. Sempre amb la guia i les orientacions del professorat.

El treball autònom consisteix a realitzar les activitats que es proposaran, aplicant els coneixements adquirits a les sessions presencials.

Avaluació, activitats i criteris

S’ha de tenir en compte que, per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament, s’ha d’haver assistit al 80% de les sessions presencials i haver realitzat totes les activitats proposades de treball autònom, d’acord amb el cronograma del curs; en cas contrari, s’obtindrà el certificat d’assistència, sempre que s’hagi assistit al 80% de les sessions presencials.

Dates: De l'11 al 18 de setembre de 2018. Sessions presencials els dies 12 i 14 de setembre de 12 a 14 h

Idioma: Català

Modalitat: Semipresencial (4 h presencials i 4 h a distància)

Durada: 8 h

Destinataris: PDI

Professorat: Juan José Rosselló, Aina Torres

Prerequisits: No n’hi ha

 

CURS COMPLET

 

 


Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari