Tallers de formació per al professorat

Eines per recollir informació dels alumnes a Aula digital

 

Presentació

En aquest curs es donen eines als professors per configurar consultes i enquestes que permetin recollir informació del alumnes, opinions, comentaris, etc., des d’aprendre a crear les preguntes fins a la consulta dels seus resultats.

Objectius

  • Aprendre a crear i a gestionar elements de recollida d’informació (enquestes i consultes)
  • Aprendre a crear i a gestionar les preguntes
  • Aprendre a consultar els resultats dels elements de recollida de informació

Continguts

  1. Configuració de enquestes i consultes
  2. Creació de preguntes
  3. Consulta dels resultats del qüestionari

Metodologia

Aquest curs tindrà una durada de quatre hores en dues sessions presencials. Aquestes sessions constaran, d’una banda, de l’explicació dels continguts del programa del curs i, de l’altra, es durà a terme una pràctica, com a exemple, per tal de veure les aplicacions didàctiques que se li poden donar, així com per familiaritzar-se amb la visió i els problemes que poden sorgir als alumnes.

Dates: 12 i 13 de desembre de 12 a 14 h

Idioma: Català

Modalitat: Presencial

Durada: 4 h

Destinataris: PDI

Professorat: Aina Torres

Prerequisits: Tenir experiència en l’ús de la plataforma Aula digital

 

CURS COMPLET

 

 


Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari