Tallers de formació per al professorat

Elaboració de videopresentacions amb finalitat didàctica

 

Presentació

El vídeo és un recurs d’impacte visual important que podem utilitzar com a estratègia didàctica.

En aquest curs veurem els distints tipus de vídeos que existeixen segons l’objectiu pedagògic i dues eines web, fàcils i intuïtives, per crear i editar vídeos i videopresentacions.

Objectius

  • Conèixer els distints tipus de vídeos que es poden realitzar segons l’objectiu didàctic
  • Conèixer eines per realitzar i editar videopresentacions
  • Desenvolupar les destreses necessàries per introduir l’ús d’aquestes eines a la docència

Continguts 

  1. Característiques de les videopresentacions
  2. Dues eines per capturar i editar videopresentacions: Screencast-O-Matic i l’editor de vídeos de YouTube
  3. Exemples d’aplicació de videopresentacions

Metodologia

El curs està estructurat en dues sessions presencials de dues hores cadascuna i sis hores de treball a distància, a través d’Aula digital.

A les sessions presencials es treballaran els criteris per crear una videopresenció i es coneixeran eines per a la seva elaboració. Mitjançant exemples pràctics veurem l’aplicació d’aquest tipus de material en entorns educatius.

A les sessions a distància, es proposa un treball pràctic autònom, aplicant els coneixements adquirits a les sessions presencials. Durant aquest temps, les professores oferiran assessorament mitjançant les eines de comunicació d’Aula digital, a fi de poder resoldre els dubtes i les qüestions que puguin sorgir.

Dates: Del 15 al 27 de març de 2018 Sessions presencials els dies 15 i 19 de març de 12 a 14 hores

Idioma: Català

Modalitat: Semipresencial (4 h presencials / 6 h a distància)

Durada: 10 h

Destinataris: PDI

Professorat: Miriam Conde, Isabel Torrandell

Prerequisits: No n’hi ha

 

CURS COMPLET

 

 


Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari