Posam a punt Aula digital 2018-19

4 de juny

Obrim el període per sol·licitar l'assignatura.

8 de juny

Es fan les còpies de les assignatures del 2017-18 les quals es passaran al curs 2018-19.

1-15 de juliol

Al llarg de la quinzena de juliol donam accés als professors a Aula digital 2018-19.

10 de setembre

Obrim l'accés als estudiants a Aula digital 2018-19.