Aules de videoconferència

 
 

vcuibce 

  Si sou personal de la UIB i voleu realitzar activitats relacionades amb les vostres assignatures reglades de Campus Extens (tutories, revisions exàmens, etc.)

 vcuib 

  Si sou personal de la UIB i voleu realitzar activitats diverses (reunions, seminaris, postgraus, etc.)

                  ( Per acceptar la sol·licitud, aquesta s'ha de fer, mínim, amb una setmana d'antelació.)

 

 Es pot fer la sol·licitud corresponent a través de la UIBdigital; a Sol·licituds Disponibles, a l'apartat de Serveis de Recursos Audiovisuals.

 infoCriteris per a la reserva de videoconferència 

         Distribució de les 27 aules de videoconferència

         Guia ràpida per a l’ús de les aules de videoconferència