Llista de manuals

CALENDARI

Aquest manual explica la manera com l'eina Calendari es pot emprar com una agenda personal o com una agenda pública per a l'organització general de l'assignatura (dates d'exàmens, lliurament de treballs, tutories, etc.).
manual [veure manual]

CREAR UNA BASE DE DADES

En aquest manual s'explica com crear una base de dades a Moodle, els camps, les plantilles i els predefinits.
manual [veure manual]

PERFIL

Moodle ofereix la possibilitat que els professors i estudiants donats d'alta a l'assignatura es coneguin. Permet l'accés a la informació que els usuaris hagin posat d'ells mateixos; això és el que s'anomena Perfil.
manual [veure manual]

L'EDITOR DE TEXT HTML

Permet, d'una manera còmoda, maquetar text HTML per a la web, sense que calgui conèixer aquest llenguatge ni dominar-lo. A més de crear el text directament a l'editor, permet copiar i adjuntar text a partir de documents generals fets en un processador de text habitual.
manual [veure manual]

GESTIÓ DE FITXERS

Cada assignatura a Moodle disposa d'un espai al servidor al qual sols pot accedir cada professor. Aquest manual explica com es poden col·locar els fitxers que vulguin posar a disposició dels alumnes i que apareguin vinculats a les diferents pàgines que componen l'assignatura.
manual [veure manual]

XAT O CONVERSA ELECTRÒNICA

Aquest manual dóna les especificacions per a l'ús del xat o conversa electrònica. És una eina de comunicació que permet la comunicació en temps real entre els usuaris, sien alumnes o professors.
manual [veure manual]

GUIA D'USUARI DE MOODLE (PROFESSOR)

L'objectiu d'aquesta guia és explicar breument la interfície de les assignatures que empren Moodle. No és un manual d'instruccions, sinó una descripció dels elements que es troben en accedir a una assignatura.
manual [veure manual]

QÜESTIONARI

Aquest manual explica com es confecciona un qüestionari a Moodle, per a la qual cosa s'hi exposen les parts que el componen, i com s'agreguen preguntes a un qüestionari ja creat.
manual [veure manual]

FÒRUMS

Aquest manual explica l'ús a Moodle del fòrum de notícies i dels fòrums en general: creació, configuració, funcionament i gestió.
manual [veure manual]

PARÀMETRES DEL CURS

Aquest manual explica com modificar alguns paràmetres de la configuració de l'assignatura.
manual [veure manual]

WIKI

El wiki capacita els participants per treballar junts a pàgines web, agregar-hi continguts, ampliar-los-hi o modificar-los-hi. En aquest manual s'expliquen les passes que s'han de seguir per configurar aquesta eina Moodle, la qual permet crear documents col·lectivament, per mitjà d'un navegador web, emprant el llenguatge d'etiquetes sensibles.
manual [veure manual]