Llista de pràctiques

Àlbum de fotografies de pràctiques simulades

imgProfessores: Margalida Miró i Gloria Gallego


És una bona pràctica perquè...
és una iniciativa
Per... afavorir el treball autònom de l'alumne
A través de... l'ús d'un àlbum de fotografies comentades

bona_pract veure fitxa completa

Utilització del calendari per afavorir el treball autònom de l'alumne

imgProfessor: Xavier Motilla


És una bona pràctica perquè... és una estratègia
Per... potenciar l'aprenentatge autònom de l'alumne
A través de... l'ús del calendari de la plataforma Moodle

bona_pract veure fitxa completa

El fòrum com a estratègia de dinamització per «rompre el glaç»

imgProfessora: Belén Pascual

És una bona pràctica perquè... és una estratègia
Que permet... fomentar la participació activa
A través de... l'ús del fòrum

bona_pract veure fitxa completa

Ús de vídeo en l'adaptació d'obres literàries a altres mitjans

imgProfessor: Antoni Artigues

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge actiu, l'alumne és protagonista del seu propi aprenentatge i construeix el seu propi coneixement
Per... fomentar la participació activa de l'alumnat
A través de... l'ús de recursos multimèdia que desperten la motivació dels alumnes davant de l'aprenentatge

bona_practveure fitxa completa

(1 de 2)
1 I 2
>>