Llista de pràctiques

Branca de coneixement l Art i Humanitats


Ús de vídeo en l'adaptació d'obres literàries a altres mitjans

kkkProfessor: Antoni Artigues

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge actiu, l'alumne és protagonista del seu propi aprenentatge i construeix el seu propi coneixement
Per... fomentar la participació activa de l'alumnat
A través de... l'ús de recursos multimèdia que desperten la motivació dels alumnes davant de l'aprenentatge

bona_practveure fitxa completa

Ús de vídeo per a l'explicació de continguts

kkkProfessora: Rosa de Ozollo

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge autònom
Que permet... que l'alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge
A través del... vídeo

bona_pract veure fitxa completa