Llista de pràctiques

Finalitat didàctica l continguts (materials i recursos)

Àlbum de fotografies de pràctiques simulades

kkkProfessores: Margalida Miró i Gloria Gallego


És una bona pràctica perquè... és una iniciativa
Per... afavorir el treball autònom de l'alumne
A través de... l'ús d'un àlbum de fotografies comentades

bona_pract veure fitxa completa

Utilització de recursos complementaris als continguts

kkkProfessors: Avel·lí Blasco i Bartomeu Trias

És una bona pràctica perquè... és una estratègia
Que permet... complementar la comprensió dels continguts de l'assignatura, exemplificar-la i millorar-la
A través de... l'ús de recursos complementaris

bona_pract veure fitxa completa

Ús de vídeo per a l'explicació de continguts

kkkProfessora: Rosa de Ozollo

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge autònom
Que permet... que l'alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge
A través del... vídeo

bona_pract veure fitxa completa