Llista de pràctiques

Finalitat didàctica l afavoreix el treball autònom

Àlbum de fotografies de pràctiques simulades

kkkProfessores: Margalida Miró i Gloria Gallego


És una bona pràctica perquè... és una iniciativa
Per... afavorir el treball autònom de l'alumne
A través de... l'ús d'un àlbum de fotografies comentades

bona_pract veure fitxa completa

Utilització del calendari per afavorir el treball autònom de l'alumne

kkkProfessor: Xavier Motilla


És una bona pràctica perquè...
és una estratègia
Per...
potenciar l'aprenentatge autònom de l'alumne
A través de...l'ús del calendari de la plataforma Moodle

bona_pract veure fitxa completa

Ús de vídeo en l'adaptació d'obres literàries a altres mitjans

kkkProfessor: Antoni Artigues

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge actiu, l'alumne és protagonista del seu propi aprenentatge i construeix el seu propi coneixement
Per... fomentar la participació activa de l'alumnat
A través de... l'ús de recursos multimèdia que desperten la motivació dels alumnes davant de l'aprenentatge

bona_practveure fitxa completa

Ús de vídeo per a l'explicació de continguts

kkkProfessora: Rosa de Ozollo

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge autònom
Que permet... que l'alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge
A través del... vídeo

bona_pract veure fitxa completa

El vídeo com a recurs per afavorir un clima de treball positiu

kkkProfessora: Maria Femenias

És una bona pràctica perquè... és una estratègia orientada a establir un primer vincle entre professorat i alumnat

Que permet... afavorir un clima de treball positiu i la participació activa

A través de... l'ús del vídeo

bona_pract veure fitxa completa

Webquesta com a estratègia metodològica d'aprenentatge actiu en entorns virtuals de l'educació superior

kkkProfessor: Josep Antoni Pérez Castelló

És una bona pràctica perquè... és una estratègia
Que possibilita que els alumnes treballin des de casa alguns dels continguts de l'assignatura que no era possible fer a classe, i que facin feina en grup i de manera col·laborativa per construir aquests continguts
A través de... webquesta

bona_practveure fitxa completa