Llista de pràctiques

Eines de la plataforma l calendari

Utilització del calendari per afavorir el treball autònom de l'alumne

kkkProfessor: Xavier Motilla


És una bona pràctica perquè... és una estratègia
Per...
potenciar l'aprenentatge autònom de l'alumne
A través de...l'ús del calendari de la plataforma Moodle

bona_pract veure fitxa completa