Llista de pràctiques

Eines de la plataforma l fòrum

El fòrum com a estratègia de dinamització per «rompre el glaç»

kkkProfessora: Belén Pascual

És una bona pràctica perquè... és una estratègia

Que permet... fomentar la participació activa

A través de... l'ús del fòrum

bona_pract veure fitxa completa