Llista de pràctiques

Àrees d'interès l imatge

Àlbum de fotografies de pràctiques simulades

kkkProfessores: Margalida Miró i Gloria Gallego


És una bona pràctica perquè... és una iniciativa
Per... afavorir el treball autònom de l'alumne
A través de... l'ús d'un àlbum de fotografies comentades

bona_pract veure fitxa completa