Llista de pràctiques

Àrees d'interès l text

El fòrum com a estratègia de dinamització per «rompre el glaç»

kkkProfessora: Belén Pascual

És una bona pràctica perquè... és una estratègia

Que permet... fomentar la participació activa

A través de... l'ús del fòrum

bona_pract veure fitxa completa

Ús de vídeo en l'adaptació d'obres literàries a altres mitjans

kkkProfessor: Antoni Artigues

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge actiu, l'alumne és protagonista del seu propi aprenentatge i construeix el seu propi coneixement
Per... fomentar la participació activa de l'alumnat
A través de... l'ús de recursos multimèdia que desperten la motivació dels alumnes davant de l'aprenentatge

bona_practveure fitxa completa

Utilització de recursos complementaris als continguts

kkkProfessors: Avel·lí Blasco i Bartomeu Trias

És una bona pràctica perquè... és una estratègia
Que permet... complementar la comprensió dels continguts de l'assignatura, exemplificar-la i millorar-la
A través de... l'ús de recursos complementaris

bona_pract veure fitxa completa

El vídeo com a recurs per afavorir un clima de treball positiu

imgProfessora: Maria Femenias

És una bona pràctica perquè... és una estratègia orientada a establir un primer vincle entre professorat i alumnat

Que permet... afavorir un clima de treball positiu i la participació activa

A través de... l'ús del vídeo

bona_pract veure fitxa completa

Webquesta com a estratègia metodològica d'aprenentatge actiu en entorns virtuals de l'educació superior

imgProfessor: Josep Antoni Pérez Castelló

És una bona pràctica perquè... és una estratègia
Que possibilita que els alumnes treballin des de casa alguns dels continguts de l'assignatura que no era possible fer a classe, i que facin feina en grup i de manera col·laborativa per construir aquests continguts
A través de... webquesta

bona_practveure fitxa completa