Aquesta imatge té com objectiu acostar la recopilació del coneixement documentat de l'organització que consideram que pot ser útil i transferible a situacions de formació semblants.

mapa manuals llista preguntes freqüents manuals bones pràctiques preguntes freqüents

Hi trobareu:

manual manuals d'utilització de les eines de Moodle, elaborats per la nostra organització

preguntes una llista de les preguntes més freqüents dels professors respecte de l'ús de la plataforma

bones pràctiques llista de bones pràctiques