Àrees

Equip directiu

Direcció

Catalina Ordinas

Tel.: 971 17 20 41

 

Coordinació d'Estudis de Grau

Rosa de Ozollo

Tel.: 971 17 27 53

Coordinació d'estudis de Postgrau

Juan José Rosselló

Tel.: 971 17 20 17