Àrea d'Atenció a l'Usuari

Atnció a l'Usuari

Orientació, assessorament, suport tècnic i gestió al professorat i a l'alumnat en la utilització de la plataforma educativa

Contacta amb aquesta àrea (alumnat)

Contacta amb aquesta àrea (professorat)

 

 

Personal

Margarita Inaraja

Tel.:971 17 26 38

 

Juan José Roselló

Tel.: 971 17 20 17

Catalina Ordinas

Tel.: 971 17 20 41

 

Aina Torres

Tel.: 971 17 26 67

 

<<Torna