Personal de CE a les Seus

seus

La Universitat de les Illes Balears, amb l'objectiu de reduir l'impacte de la discontinuïtat territorial de les illes Balears, té seus universitàries a les illes d'Eivissa i Formentera i de Menorca. 

Les seus estaran dotades del personal i dels mitjans necessaris que permetin als alumnes la realització de tots els tràmits administratius i el seguiment, si escau, a través de l'ús de les noves tecnologies, de la docència dels estudis que s'hi imparteixin. Així mateix, les seus fomentaran les activitats de divulgació i dinamització cultural pròpies de l'àmbit universitari.

Personal

Seu Universitària d'Eivissa i Formentera

Marina Arrabal

Tel.: 971 39 80 20

Seu Universitària de Menorca

 Soledad Rodríguez

Tel.: 971 37 91 26

 

<<Torna