Preguntes Més Freqüents

Aula digital - Altres eines

Com puc assegurar-me que els alumnes es llegeixin el material proporcionat abans de la sessió?

Si ens interessa que els nostres alumnes llegeixin els materials proporcionats abans de la propera sessió, podem utilitzar l’eina e-voting. Aquesta permet llançar als alumnes preguntes d’opcions múltiple, que contesten amb els seus dispositius mòbils, al principi de la classe. Així els alumnes estan motivats per llegir els materials abans de la propera classe.

Per configurar una bateria de preguntes heu de:

 1. Activar edició
 2. Afegir una activitat o recurs: e-voting
 3. Omplir el formulari per crear una nova pregunta

Formulari per crear una nova pregunta

 1. Ja a classe, per obrir les preguntes heu de fer més gros el QR que es genera.
 2. Els vostres alumnes accediran a les preguntes:
  • Escanejant aquest codi QR amb un lector de codi QR instal·lat al telèfon intel·ligent
  • Accedint amb l'URL superior al codi QR
  • Fent clic a l’activitat a la pàgina del curs
 3. Cal fer clic a «Comença» per iniciar les preguntes (es pot seleccionar si voleu donar un temps màxim per contestar la pregunta o no)

Resultats dels vots

 1. Des d’aquest moment, els vostres estudiants poden contestar amb mòbil intel·ligent, ordinador portàtil, etc.

Interfície mòbil per contestar les preguntes

 1. Quan vulgueu finalitzar la prova, heu de fer clic al botó «Atura»

Com podeu veure, és una eina ideal per captar l’atenció de grups grossos i també es pot utilitzar a classe, per comprovar el coneixement al llarg de la classe o animar presentacions teòriques, ja que va presentant gràfics de les respostes a temps real.

Per a més informació

Bitbucket. (actualitzat el 2016). Wiki: evoting.

E-voting : Enhance Digital native student interactions with a new voting activity in Moodle, Anne-Dominique SalaminDavid Russo, University of Applied Sciences Western Switzerland, (HES-SO)