Preguntes Més Frequents

Aula digital - Gestió

Com puc fer anotacions als treballs entregats?

Per fer anotacions als treballs entregats tenim dues opcions: la primera seria la utilització de l’editor propi de l’eina Tasca i la segona faria referència a l'ús d’eines externes a Aula digital.

 1. La primera opció, com ja hem comentat, usaria l’editor propi de l’eina. Aquest editor només es pot emprar si els treballs entregats són en format pdf. Simplement, haurem de clicar sobre el botó Qualificació i se’ns obrirà un senzill editor, que ens permetrà fer anotacions, etc.

Imagen que muestra el editor de anotaciones 

 1. La segona opció, que permet fer els comentaris amb eines externes, la utilitzarem amb tot tipus de fitxers, i el que farem serà baixar-nos-los i escriure els comentaris necessaris per després pujar-los.
  Per emprar aquest segon camí, hem de seguir les passes següents:
  1. Seleccionar l’opció Fitxers de retroacció del paràmetre Tipus de retroacció de la configuració de la tasca.

Imatge que ilustra el procediment anterior

  1. Un cop configurat aquest ítem, podrem anar a la graella d’avaluació i, al desplegable Acció de qualificar, i elegir Descarrega totes les trameses.

Imatge que ilustra el procediment anterior

  1. Una vegada descarregats tots els fitxers entregats, podrem utilitzar els editors externs que necessitem, com poden ser Adobe Acrobat Reader, Word, etc., i fer les anotacions pertinents.
  1. I per últim, tornarem al desplegable d’Acció de qualificar i elegirem Penja múltiples fitxers de retroacció en un zip, ja que tots els treballs els tendrem en un zip. Feta aquesta acció els fitxers de retroacció es penjaran a l’alumne que pertoqui.

 Imatge que ilustra el procediment anterior

És important que, al zip que ens descarreguem, no modifiquem cap nom d’arxiu, perquè a l’hora de pujar-los donarà error.

Per a més informació

Manual: Tasques