Preguntes Més Frequents

Aula digital - Gestió

Com puc avaluar una tasca mitjançant un full de càlcul?

Si ens interessa utilitzar aquesta forma d’avaluació, cal seguir les passes següents:

  1. A l’hora de configurar la tasca, a l’apartat Tipus de retroacció, s’ha de seleccionar l’ítem Full de qualificació fora de línia.

Tipus de retroacció

  1. Ja a la graella d’avaluació, cal descarregar el full de càlcul per qualificar els alumnes, que es troba al desplegable Acció de qualificar.

Marcada la opció "Descarrega el full de calcul per qualificar"

  1. S’ha de treballar amb el full de càlcul descarregat i desar-lo.

Finalment, cal tornar a la graella d’avaluació i seleccionar, del desplegable Acció de qualificar, l’acció Puja un full de qualificacions. Cercarem el nostre full de càlcul modificat i automàticament s’introduiran les puntuacions corresponents a cada estudiant.

Marcada la opció "Puja un full de cualificacions"

Recomanam la utilització dels fulls de càlcul del paquet ofimàtic Open Office, ja que és l’eina més senzilla per obrir el full de qualificació descarregat i no dona problemes ni a l’hora de desar-lo ni de pujar-lo.

En canvi, l’ús dels fulls de càlcul d’Excel no és gens recomanable, perquè crea molts problemes a l’hora de baixar-los i, sobretot, de pujar-los.

Per a més informació

Manual: Tasques