Preguntes Més Frequents

Aula digital - Gestió

Com puc avaluar treballs per grups?

La tasca ens permet que els estudiants puguin entregar un únic treball grupal, amb l’avantatge que, a l’hora d’avaluar, el professor només haurà de posar la qualificació a un dels membres del grup, i aquesta es copiarà a la resta.

Per configurar aquesta opció, heu de seguir les passes que s’expliquen a continuació.

Primer de tot, hem de tenir creats els grups i l’agrupament. Una vegada feta aquesta primera passa, cream una tasca nova i configuram els paràmetres de la manera següent:

  1. Paràmetres de la tramesa en grup, establir que els estudiants puguin trametre en grup; que cal formar part d’un grup per fer una tramesa; que no requereixi la tramesa de tots els membres del grup; i per acabar, i molt important, triam l’agrupament dels grups que han de formar part de la tasca, com podeu veure a la imatge.

Imatge que ilustra el procediment indicat anteriorment

  1. Paràmetres comuns de mòduls, establir a aquests ítems: Mode de grups, l’opció Grups separats, i Agrupament, l’agrupament corresponent, tal com podeu veure a la imatge.

 Imatge que ilustra el procediment indicat anteriorment

Per avaluar la tasca, el que hem de fer és clicar sobre el botó Qualificació, elegir un membre del grup que volem qualificar posar-li la nota i després triar l’opció Aplica les qualificacions i la retroacció al grup sencer, com podem veure a la imatge.

Imatge que ilustra el procediment indicat anteriorment

Per a més informació

Manual: Tasques

Manual: Creació i gestió de grups

Videotutorial: Crear grups i agrupaments