Preguntes Més Freqüents

Campus Digital - Materials didàctics

Com puc tenir un certificat d'autoria de material que he elaborat seguint el model de Campus Digital Illes?

Si sou professor de Campus Digital Illes i heu elaborat materials didàctics, en format de blocs temàtics i/o guies d’estudi i/o d'altres, per a les vostres assignatures, podeu disposar d’un certificat d’autoria.

Per sol·licitar-lo, heu de contactar amb el vostre tutor, que en comprovarà l’elaboració i procedirà a emetre el certificat, signat per la Secretaria General de la Universitat, i el vos farà arribar a través de correu intern.

Contacte amb el vostre tutor: