Com puc donar permisos de presentador a un alumne a BB Collaborate

En les sessions a BB Collaborate és possible que sigui interessant promoure que l'alumne hi tengui un rol més actiu, ja sigui perquè ha de presentar un treball o perquè ha de fer una aportació que requereix compartir algun tipus de contingut, com seria, per exemple, el procés de tutorització d’un TFG o TFM.

En aquests casos, el que s’ha de fer és que l’alumne, que accedeix com a participant, adopti el paper de presentador. Per fer-ho s’han de seguir les indicacions següents.

Quan el professor i l’alumnat sigui dins, s’ha d’obrir el Tauler de BB Collaborate i clicar sobre la icona d’assistents. A la llista que ens apareix, veurem el professor com a Moderador i l’alumnat com a Participants.

Imatge 1

Al costat del nom dels alumnes, hi ha Controls d’assistent, se selecciona l’alumne a qui hem de canviar el rol, es clica sobre la icona i s’obre un desplegable. Entre les opcions disponibles hi ha Fes-lo presentador; si la seleccionam, l’alumne passa a ser presentador i té la possibilitat de compartir contingut.

Imatge 2

Quan l’alumne que ha estat presentador ha acabat i ha de tornar al seu rol normal, s’ha de clicar de nou sobre la icona de Controls d’assistent i triar Fes-lo participant.

Imatge 3

Per a més informació podeu consultar:

BB Collaborate: com fer una videoconferència d’escriptori des d’Aula digital

Indicacions per a la realització d’una videoconferència

Webseminar BB Collaborate UIB