Com permetre, en els qüestionaris, que els alumnes puguin deixar una pregunta en blanc, quan ja havien marcat una resposta

En els qüestionaris, on proposam preguntes d’opció múltiple en què les respostes incorrectes penalitzen i les respostes en blanc ni sumen ni resten, hem d’advertir els alumnes que s’han de pensar bé quina opció marquen, perquè, tot i que posteriorment podrien canviar d’opció, no se’ls permetrà desmarcar les opcions per deixar la pregunta en blanc.

En el cas que vulguem permetre que els estudiants puguin repensar-se la resposta i deixar-la en blanc, una solució és afegir una nova opció de resposta a totes les preguntes que sigui Resposta en blanc i no donar cap valor a aquesta alternativa, tal com es mostra a les imatges següents:

Imatge 1

La pregunta quedaria així: cinc opcions de resposta on només una n'és la correcta i té el 100% del valor de la nota, tres són incorrectes i penalitzen el -33,33% i la cinquena és Resposta en blanc que no té cap qualificació, per tant ni suma ni resta.

Imatge 2