Recomanacions per fer qüestionaris usant Aula digital

Abans de començar l'examen (no cal fer-ho tot, només són recomanacions):

 1. Reiniciar l'ordinador amb temps suficient (per exemple, la nit abans).
 2. Tancar totes les aplicacions que no es necessitin en aquest moment (Netflix, programari de descàrrega de fitxers, jocs en segon pla, Spotify...)
 3. Per fer els exàmens, us recomanam utilitzar Mozilla Firefox i Chrome, però no Safari.
 4. Tancar totes les finestres i pestanyes del navegador que no s'hagin d'emprar (menys la d'Aula digital).
 5. Inhabilitar els connectors (plug-ins) del navegador que no calguin per fer l'examen.
 6. Sempre que es pugui, convé emprar un cable per connectar-se directament a l'encaminador (router) en lloc d'emprar el wifi. Si no es pot, s'ha d'estar al més a prop possible de l'encaminador.
 7. Si el professor us comenta que obrirà una via de comunicació, perquè pugueu contactar en cas de problemes o dubtes, heu d’obrir ara la finestra amb aquesta via que el docent utilitzarà per contactar amb vosaltres.

Durant l'examen:

 1. Una vegada que heu entrat a l’examen, és important que no torneu a accedir a Aula digital ni des d’Estudiants-Aula digital ni obrint una pestanya nova del navegador.
 2. Si l’examen inclou preguntes amb una opció de resposta correcta, i les incorrectes penalitzen, cal que  penseu bé si voleu contestar o no una pregunta abans de marcar-ne la resposta, perquè, un pic marcada, no la podreu deixar en blanc!
 3. Estau atents al temps disponible per enviar la prova abans que expiri el temps.
 4. Si teniu problemes de connexió durant l’examen i us apareix un missatge advertint del problema, procurau recollir el que teniu fet fins aquell moment. No tanqueu la finestra ni hi torneu a accedir. Si es restableix la connexió, l’examen s’enviarà automàticament.
 5. Si teniu altres problemes, avisau de seguida el professor i recolliu les proves necessàries per tal de comprovar què us ha passat.