Com rectificar puntuacions en els qüestionaris de preguntes aleatòries

Quan en els qüestionaris de preguntes aleatòries sorgeix algun problema amb alguna pregunta, podem decidir què fer:

 • Donar com a bona una pregunta per a tothom
 • Anul·lar una pregunta en el qüestionari
 • Corregir una pregunta
Donar com a bona, a tots els alumnes, una pregunta en el qüestionari de preguntes aleatòries

En els qüestionaris de preguntes aleatòries, en què als estudiants els toquen preguntes diferents en l’examen, si s’ha de canviar la puntuació d’una pregunta, s’han de seguir les passes següents:

 1. Identificar els alumnes als qui ha tocat la pregunta que s’ha de rectificar. Per fer-ho, s’ha d’entrar en el qüestionari, i seleccionar en el Menú d’accions la Qualificació manual
 2. Imatge 1

 3. S’ha de clicar a Mostra també les preguntes que s’han qualificat automàticament
 4. Imatge 2

 5. S’obre una taula on apareixen les preguntes i el nombre d’alumnes als qui els ha tocat cadascuna de les preguntes. S’ha de distingir la pregunta a la qual s’ha de rectificar la puntuació i clicar sobre Actualitza les qualificacions
 6. Imatge 3

 7. Ens apareixen els alumnes als qui els ha tocat la pregunta,  se’ls ha de modificar la puntuació i desar els canvis. Aquest procés s’ha de repetir per a cadascun d’ells
 8. Imatge 4

 9. Una vegada fetes les revisions, s'han de tornar a calcular els qüestionaris que s’hagin vist afectats pels canvis. Cal revisar a quantes pàgines del qüestionari surt aquesta pregunta, ja que no a tots els alumnes els apareix a la mateixa pàgina; per exemple a la imatge següent podeu veure que una mateixa pregunta apareix a diferents pàgines, segons l'estudiant
 10. Imatge 5

Anul·lar una pregunta en un qüestionari de preguntes aleatòries

En el cas que el que ens interessi sigui anul·lar una pregunta, s’han de seguir les passes anteriors per identificar els alumnes als quals se’ls ha de canviar la puntuació, però el canvi s’ha de fer des del qualificador. S'ha de restar el nombre de preguntes correctes menys les incorrectes sobre el total de les preguntes que es comptabilitzaran i després fer la regla de tres, perquè la nota ens surti sobre 10.

Per exemple: en un examen de 10 preguntes l’alumne té 6 respostes correctes, 1 d'incorrecta (que resta el 33,3%), 1 en blanc i 1 que decidim anul·lar.

Correctes: 6 *1 = 6

Incorrectes: 1*-0,33 = -0,33

En blanco: 1*0= 0

Anul·lam: 1 pregunta

La nota sense anul·lar seria: 6- 0,33= 5,67

Si anul·lam, hauríem de multiplicar la nota de l’alumne per 10 dividit entre 9: (6-0,33) x (10/9)= 6,3

Una vegada que en tenim el resultat, ho modificam al qualificador.

Aquestes operacions les haurem de fer amb cadascun dels alumnes a qui els ha tocat la pregunta que volem anul·lar.

 6

 Això només s’ha de fer en els qüestionaris de preguntes aleatòries; en aquells, en què tots els alumnes tenen les mateixes preguntes, basta fer el que s’indica en aquesta ajuda.

Corregir una pregunta

Per corregir una pregunta que té un error com, per exemple, que la correcta no està ben marcada, ho hem de fer des del Banc de preguntes, on podem localitzar-la i corregir-la. Llavors s’ha d’entrar en els intents dels alumnes i clicar a Torna a qualificar-los tots.

7

Així apareixerà la puntuació nova i l’antiga es veurà ratllada.

8