Escoltar

Preguntes Més Freqüents

Campus Digital - Accés

No trob les assignatures en què estic matriculat, per què?

  • Fins al primer dia de classe no podreu veure les assignatures.
  • A partir de la data d’inici de classe heu de comprovar, amb el professor que imparteix l’assignatura, que aquesta es troba a Aula digital i que està visible per als estudiants.
  • Podreu accedir a les assignatures 24 hores després d'haver formalitzat la matrícula. Vegeu M'he acabat de matricular i no veig les meves assignatures a Aula digital, per què? 
  • Si totes les condicions anteriors es donen (estau matriculats, ja han començat les classes i l’assignatura es troba visible a Aula digital) i, així i tot, no les trobau, podeu contactar amb nosaltres a través d’aquest formulari