Preguntes Més Frequents

Aula digital

No trob les assignatures en què estic matriculat

— Fins al primer dia de classe no podreu veure les assignatures.

— A partir de la data d’inici de classe heu de comprovar, amb el professor que imparteix l’assignatura, que aquesta es troba a Aula digital i que està visible per als estudiants.

— Podreu accedir a les assignatures 24 hores després d'haver formalitzat la matrícula. Vegeu M'he acabat de matricular i no veig les meves assignatures a Aula digital, per què? 

— Si totes les condicions anteriors es donen (estau matriculats, ja han començat les classes i l’assignatura es troba visible a Aula digital) i, així i tot, no les trobau, podeu contactar amb nosaltres a través d’aquest formulari: http://campusdigital.uib.cat/Contactans/Contacte/Suport-a-lalumnat.cid202512.