Activitats

Campus Digital - Activitats

Com puc entregar un treball en grup mitjançant una tasca?

Per entregar un treball en grup, dependrà de com el professor hagi configurat la tasca.

Habitualment, només ho entrega un alumne del grup en nom dels companys i el professor posa la nota a tots els membres del grup.

És important que únicament ho entregui un estudiant, ja que si se'n fa més d’una entrega, sempre s’anirà substituint i quedarà com a definitiva la lliurada en darrer lloc.

També, pot ocórrer que el professor vulgui que cada component del grup entregui el treball; en aquest cas, cadascun de vosaltres n'haurà de fer la tramesa.

Per a més informació

Com puc estar segur que he entregat el meu treball correctament?

Com puc modificar un arxiu lliurat a una tasca?