Escoltar

Activitats

Campus Digital - Activitats

Com puc modificar un arxiu lliurat a una tasca?

Sempre que el període d’entrega es trobi actiu i no n’haguem fet la definitiva, es pot modificar el lliurament enviat, eliminant l’arxiu anterior i adjuntant el nou.

Video