Activitats

Campus Digital - Activitats

Si estic responent un qüestionari i no em dona temps a enviar-lo, he perdut l'intent?

Dependrà de la configuració del qüestionari que el professor hagi escollit, ja que hi ha tres possibilitats:

  • Els intents oberts s’envien automàticament. Un cop superat el temps màxim establert, el qüestionari s’enviarà automàticament amb les preguntes que hagis contestat fins aquell moment.
  • Hi ha un període de gràcia durant el qual els intents oberts es poden enviar, però no es poden respondre més preguntes. Et permet la possibilitat d’enviar el qüestionari després que hagi passat el temps màxim establert, però t'avisa que, si no ho fas en el temps marcat en el període de gràcia, no es tindrà en compte la nota. Durant aquest temps, no podràs contestar ni modificar les teves respostes.
  • Els intents s'han d'enviar abans que el temps expiri o no comptaran. Si no envies el qüestionari abans que acabi el temps, les preguntes no es qualificaran i a la puntuació sortirà Mai no enviat.

Per a més informació

Guia de supervivència