Suport per als professors associats a les seus universitàries

Campus Digital a les seus Universitàries acompanya el professorat en la seva tasca docent. Som el punt de referència al qual dirigir-se a l'hora de formular totes les preguntes i els dubtes que puguin sorgir, especialment, quan s’utilitzen eines digitals que ajuden els alumnes en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

Aconsellam sobre quines són les estratègies didàctiques més adequades per impartir docència a través de la xarxa.

Donam suport i assessorament en l’ús pedagògic de la plataforma de teleeducació de la nostra universitat, que és Aula digital.

Realitzam activitats formatives a fi que el professorat adquireixi habilitats i destreses, tant tècniques com pedagògiques, en l’ús de les TIC.

Sempre des d’una perspectiva individualitzada, escoltant el que ens demanau i donant resposta al que heu de menester.

Personas de contacte

Marina Arrabal

971 39 80 20

Seu Universitària d'Eivissa i Formentera

Soledad Rodríguez

971 37 91 26

Seu Universitària de Menorca

Servei de Campus Digital (seus)

Eivissa i Formentera

Eivissa i Formentera

 

gogole_Ibiza

Antic edifici de la Comandància Militar

Carrer del Calvari, 1

Tel.: 971 39 80 25

07800 Eivissa

Menorca

seu Menorca

 

google_menorcaCan Salort

Carrer Santa Rita, 11

Tel.: 971 37 91 26

07730 Alaior

Ubicació Menorca

Ubicació Eivissa