Escoltar

Cursos 2n semestre (de setembre a desembre)

Estratègies didàctiques

Classes participatives mitjançant el model Flipped Classroom

10 h semipresencial Del 9 al 24 de juliol

 

Estratègies didàctiques

Introducció a la utilització de la videoconferència

5 h presencials. 4 i 5 de setembre

 

Aula digital

Iniciació a Aula digital

8 h a distància. Del 9 al 23 de setembre

 

Recursos digitals

Creació de webs docents

12 h a distància. Del 17 de setembre al 8 d'octubre

 

Recursos digitals

Elaboració de videoblogs amb finalitat educativa

10 h a distància. Del 7 al 28 d'octubre

 

Aula digital

Lliurament dels treballs a Aula digital. Tasques

4 h a distància. Del 17 al 28 d'octubre

 

Aula digital

Ús dels qüestionaris a Aula digital

7 h a distància. Del 25 d'octubre a l'11 de novembre

 

Recursos digitals

Crea recursos interactius per millorar la participació dels teus alumnes

10 h a distància. Del 29 d'octubre al 14 de novembre

 

Estratègies didàctiques

Introducció a les xarxes socials: aplicacions pràctiques per a docents i investigadors

10 h a distància. Del 4 al 22 de novembre

 

Aula digital

Conèixer les qualificacions d'Aula digital

8 h a distància. Del 8 al 25 de novembre

 

Aula digital

La «coavaluació» entre alumnes a Aula digital

8 h a distància. Del 20 de novembre al 5 de desembre

 

Estratègies didàctiques

Aprenentatge amb dispositius mòbils: Recomanacions bàsiques i guies generals

8 h a distància. Del 4 al 18 de desembre