Escoltar

Tallers de formació per al professorat

Classes participatives mitjançant el model Flipped Classroom

Presentació

Flipped Classroom (en català, classe inversa) és un model pedagògic que inverteix la metodologia tradicional i treu fora de l’aula el treball que, habitualment, es fa dins; la qual cosa fomenta l’activitat i la participació de l’alumne dins la classe. Amb aquest curs us volem mostrar com es pot aplicar aquest model mitjançant la tecnologia i les diferents possibilitats i estratègies que es poden posar en pràctica.

Objectius

  • Conèixer el model Flipped Classroom
  • Conèixer programes de videopresentacions per aplicar el model Flipped Classroom
  • Introduir el model Flipped Classroom a la pràctica d'aula

Continguts

  1. Què és el model Flipped Classroom?
  2. Exemples d’ús de Flipped Classroom
  3. Eines per a la implementació de Flipped Classroom
  4. Com aplicar el model Flipped Classroom a la dinàmica d'aula

Metodologia

El curs té una durada de deu hores; repartides en dues sessions presencials de dues hores cadascuna i sis hores de treball autònom.

Es proposa un treball continu per part dels participants, d’acord amb els principis de la metodologia Flipped Classroom. D’aquesta manera, és imprescindible que els participants treballin, prèviament i de manera autònoma, el contingut que es veurà a les sessions presencials.

En un curs dins Aula digital es trobaran organitzats els materials i els continguts, juntament amb les pràctiques necessàries per obtenir-ne el certificat d’aprofitament.

Dates: del 9 al 24 de juliol. Sessions presencials els dies 16 i 17 de juliol de 12 a 14 h

Idiomes: català i castellà

Modalitat:  semipresencial (4 h presencials / 6 h a distància)

Durada: 10 h

Destinataris: PDI

Professorat: Miriam Conde, Catalina Ordinas

Prerequisits: ús bàsic de paquets ofimàtics (Microsoft Office o LibreOffice i, en especial, qualsevol programa de presentacions)

Coneixements bàsics d’àudio i de vídeo digital (configuració, formats, edició bàsica, etc.)

CURS COMPLET

Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari