Tallers de formació per al professorat

Iniciació a Aula digital

 

Presentació

Aula digital, que utilitza el programari Moodle, és la plataforma de teleeducació de la UIB. El seu ús ha esdevingut imprescindible per a una docència actual i de qualitat.

Amb aquest curs podreu aprendre a utilitzar-la de manera fàcil i ràpida. Obtindreu les destreses bàsiques per treballar les vostres assignatures dins la plataforma, així com la base per anar ampliant-ne els coneixements.

Se'n coneixeran algunes de les possibilitats, però no totes, ja que es tracta d'una iniciació a la plataforma educativa. Si hi teniu més interès, us convidam a consultar els cursos que oferim, mitjançant els quals podreu aprofundir en les funcionalitats més complexes d’Aula digital.

Objectius

  • Conèixer la plataforma educativa Aula digital
  • Aprendre a utilitzar-la
  • Desenvolupar les destreses necessàries per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn

Continguts

  1. Iniciació a l'ús d’Aula digital
  2. Opcions del docent
  3. Gestió dels alumnes

Metodologia

La modalitat del curs és totalment a distància, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran dins el curs els continguts i els recursos necessaris per comprendre la plataforma, fer-ne un bon ús i realitzar pràctiques i activitats d’aprenentatge, tot de manera autònoma i sense temporalització.

El curs permet obtenir una certificació, tal com es descriu a l’apartat següent.

Avaluació, activitats i criteris

En el cas que estigueu interessats a rebre una certificació d'aquest curs, l’heu de sol·licitar a través de la tasca que trobareu a Aula digital del curs, anomenada Sol·licit la certificació del curs. Per fer-ho teniu fins dia 29 de març.

Per tal d’obtenir el CERTIFICAT D’APROFITAMENT, s’han de realitzar i superar totes les activitats i pràctiques proposades als reptes; per fer-les disposareu d’una assignatura fictícia que us proporcionarem, un cop ens ho hagueu sol·licitat. Podeu començar a realitzar les pràctiques en el moment que vulgueu i anar al vostre ritme; hi treballareu de manera autònoma, i sense temporalització, sempre tenint en compte que han d’estar acabades abans de dia 5 d’abril.

El període de revisió de les pràctiques realitzades, per part del Servei Campus Digital, serà de l’1 al 5 d’abril.

Els certificats d’aprofitament s’expediran passat el període de revisió. Se’n farà càrrec l'àrea de formació del Servei de Recursos Humans, que fa la gestió dels certificats del Pla de Formació. Per defecte, si sou aptes, us afegiran el curs al vostre Full de serveis

Dates: del 16 de gener al 12 d'abril

Idioma: català

Modalitat:  a distància

Durada: 8 h

Destinataris: PDI

Professorat: Juan José Rosselló, Aina Torres

Prerequisits: no n’hi ha

 


Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari