Tallers de formació per al professorat

Lliurament i avaluació de treballs a Aula digital. Tasques

 

Presentació

Una de les eines més utilitzades a Aula digital és la de tasques, ja que ens permet rebre, fer el seguiment i avaluar els treballs lliurats per l’alumnat.

Amb aquest curs aprendreu a utilitzar aquesta eina i a conèixer quins usos didàctics hi podeu aplicar.

Si teniu més interès a aprofundir en les eines d’Aula digital, us convidam a consultar els altres cursos que oferim i que vos permetran aprofundir en les funcionalitats més complexes d’Aula digital.

Objectius

  • Conèixer l’activitat Tasca i les diferents configuracions que se’n poden fer
  • Aprendre a qualificar-les
  • Entendre el funcionament de l’eina antiplagi que té la nostra universitat
  • Conèixer possibles usos pedagògics d’aquesta eina

Continguts

  1. Què és una Tasca?
  2. Tipus i opcions configurables de les tasques
  3. Qualificació de tasques
  4. L’eina antiplagi de la UIB: Turnitin
  5. Usos pedagògics de les tasques

Metodologia

La modalitat del curs és totalment a distància, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran, dins el curs, els continguts i els recursos necessaris per comprendre les tasques, fer-ne un bon ús i realitzar pràctiques i activitats d’aprenentatge, tot de manera autònoma i sense temporalització. Per fer-les disposareu d’una assignatura fictícia que us proporcionarem, un cop ens ho hagueu sol·licitat.

El curs permet obtenir una certificació, com es descriu a l’apartat següent.

Avaluació, activitats i criteris

En el cas que estigueu interessats a rebre una certificació d'aquest curs, ho heu de sol·licitar a través de la tasca que trobareu a Aula digital del curs, anomenada Sol·licit la certificació del curs. El termini és fins dia 29 de març.

Per tal d’obtenir el CERTIFICAT D’APROFITAMENT, s’han de realitzar i superar totes les activitats i pràctiques proposades. Podeu començar a realitzar les pràctiques en el moment que vulgueu i anar al vostre ritme; hi treballareu de manera autònoma, i sense temporalització, sempre tenint en compte que han d’estar acabades abans de dia 1 d’abril.

El període de revisió de les pràctiques realitzades, per part del Servei Campus Digital, serà a partir de l’1 d’abril; en el cas que necessiteu corregir les tasques desenvolupades, disposareu d’uns dies per fer-ho.

Els certificats d’aprofitament s’expediran passat el període de revisió. Se’n farà càrrec l'Àrea de Formació del Servei de Recursos Humans, que fa la gestió dels certificats del Pla de Formació. Per defecte, si sou aptes, us afegiran el curs al vostre full de serveis.

Dates: del 16 de gener al 12 d'abril

Idioma: català

Modalitat: a distància

Durada: 4 h

Destinataris: PDI

Professorat: Aina Torres

Prerequisits: tenir experiència en l’ús de la plataforma Aula digital

 


 

Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari