Escoltar

Tallers de formació per al professorat

Iniciació a Aula digital

 

Presentació

Aula digital, que utilitza el programari Moodle, és la plataforma de teleeducació de la UIB. El seu ús ha esdevingut imprescindible per a una docència actual i de qualitat.

Amb aquest curs podreu aprendre a utilitzar-la de manera fàcil i ràpida. Obtindreu les destreses bàsiques per treballar les vostres assignatures dins la plataforma, així com la base per anar ampliant-ne els coneixements.

Se'n coneixeran algunes de les possibilitats, però no totes, ja que es tracta d'una iniciació a la plataforma educativa. Si hi teniu més interès, us convidam a consultar els cursos que oferim, mitjançant els quals podreu aprofundir en les funcionalitats més complexes d’Aula digital.

Objectius

  • Conèixer la plataforma educativa Aula digital
  • Aprendre a utilitzar-la
  • Desenvolupar les destreses necessàries per treballar l’assignatura a través d’aquest entorn

Continguts

  1. Iniciació a l'ús d’Aula digital
  2. Opcions del docent
  3. Gestió dels alumnes

Metodologia

La modalitat del curs és totalment a distància, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran dins el curs els continguts i els recursos necessaris per comprendre la plataforma, fer-ne un bon ús i realitzar pràctiques i activitats d’aprenentatge, tot de manera autònoma i sense temporalització.

Dates: del 9 al 23 de setembre

Idioma: català

Modalitat:  a distància

Durada: 8 h

Destinataris: PDI

Professorat: Juan José Rosselló, Aina Torres

Prerequisits: no n’hi ha

CURS COMPLET

Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari