Tallers de formació per al professorat

Conèixer les qualificacions d'Aula digital

Presentació

El llibre de qualificacions registra les qualificacions que obté l’alumnat així com la qualificació total del curs. Totes aquelles activitats, com ara les tasques i els qüestionaris, que són avaluables es mostren integrades al qualificador. Des del rol de professors podreu configurar i qualificar els alumnes segons el vostre model d’avaluació.

Objectius

  • Crear un llibre de qualificacions
  • Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades
  • Saber importar i exportar qualificacions

Continguts

  1. El butlletí de qualificacions
  2. Les categories i els elements
  3. Qualificacions amb càlculs
  4. Importa/Exporta qualificacions

Metodologia

La modalitat del curs és totalment a distància, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran dins el curs els continguts i els recursos necessaris per comprendre les qualificacions, fer-ne un bon ús i realitzar pràctiques i activitats d’aprenentatge, tot de manera autònoma i sense temporalització. Per fer-les disposareu d’una assignatura fictícia que us proporcionarem, un cop ens ho hagueu sol·licitat.

El curs permet obtenir una certificació, tal com es descriu a l’apartat següent.

Avaluació, activitats i criteris

En el cas que estigueu interessats a rebre una certificació d'aquest curs, l’heu de sol·licitar a través de la tasca que trobareu a l’Aula digital del curs, anomenada Sol·licit la certificació del curs. Per fer-ho teniu fins dia 29 de març.

Per tal d’obtenir el CERTIFICAT D’APROFITAMENT, s’han de realitzar i superar totes les activitats i pràctiques proposades als reptes. Podeu començar a realitzar les pràctiques en el moment que vulgueu i anar al vostre ritme; hi treballareu de manera autònoma, i sense temporalització, sempre tenint en compte que han d’estar acabades abans de dia 1 d’abril.

El període de revisió de les pràctiques realitzades, per part del Servei Campus Digital, serà a partir de l’1 d’abril; en el cas que necessiteu corregir les tasques desenvolupades, disposareu d’uns dies per fer-ho.

Els certificats d’aprofitament s’expediran passat el període de revisió. Se’n farà càrrec l'Àrea de Formació del Servei de Recursos Humans, que fa la gestió dels certificats del Pla de Formació. Per defecte, si sou aptes, us afegiran el curs al vostre Full de serveis.

Dates: del 16 de gener al 12 d'abril

Idioma: català

Modalitat: a distància

Durada: 8 h

Destinataris: PDI

Professorat: Margarita Inaraja Ramón

Prerequisits: tenir experiència en l’ús d’Aula digital

 


 

Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari