Tallers de formació per al professorat

Introducció a les xarxes socials: aplicacions pràctiques per a docents i investigadors

Presentació

Les xarxes socials formen part de la nostra societat. Les seves característiques permeten amplificar espais paral·lels de comunicació i arribar als alumnes de manera més directa, apropant-nos als seus entorns digitals. En aquest curs treballarem diferents estratègies per utilitzar les xarxes a la nostra docència i així poder crear comunitats virtuals d’aprenentatge que enriqueixin els processos de construcció del coneixement.

Objectius

  • Introduir-se a les xarxes socials i crear un perfil social
  • Analitzar l’ús de les xarxes socials en la dinàmica docent i investigadora del docent
  • Assolir estratègies per relacionar-se amb els alumnes i altres docents a través de les xarxes socials i accedir a informació

Continguts

  1.  Registre, perfil i configuració de xarxes socials
  2. Recerca de persones/grups i continguts. Creació del propi Personal Learning Network
  3. Utilització de les xarxes socials en la docència i en la investigació

Metodologia

La modalitat del curs és totalment a distància, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran dins el curs els continguts i els recursos necessaris per comprendre les xarxes socials i fer-ne un bon ús, de manera autònoma i sense temporalització.

El curs permet obtenir una certificació, com es descriu a l’apartat següent.

Avaluació, activitats i criteris

En el cas que estigueu interessats a rebre una certificació d'aquest curs, l’heu de sol·licitar a través de la tasca que trobareu a l’Aula digital del curs, anomenada Sol·licit la certificació del curs. Per fer-ho teniu fins dia 30 d’abril.

Per tal d’obtenir el CERTIFICAT D’APROFITAMENT, s’han de realitzar i superar totes les activitats i pràctiques proposades als reptes. El període de realització de les activitats és el següent: del 8 al 18 d'abril, i els dies 29 i 30 d'abril.

El període de revisió de les pràctiques realitzades, per part del Servei Campus Digital, serà a partir de l'1 de maig; en el cas que necessiteu corregir les tasques desenvolupades, disposareu d’uns dies per fer‑ho.

Els certificats d’aprofitament s’expediran passat el període de revisió. Se’n farà càrrec l'Àrea de Formació del Servei de Recursos Humans, que fa la gestió dels certificats del Pla de Formació. Per defecte, si sou aptes, us afegiran el curs al vostre Full de serveis.

Dates: del 6 de febrer al 10 de maig

Idioma: català

Modalitat: a distància

Durada: 10 h

Destinataris: PDI

Professorat: Marina Arrabal, Antoni Martín, Maria Rosa Pérez, Soledad Rodríguez

Prerequisits: no n’hi ha

 


Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari