Escoltar

Tallers de formació per al professorat

Introducció a les xarxes socials: aplicacions pràctiques per a docents i investigadors

Presentació

Les xarxes socials formen part de la nostra societat. Les seves característiques permeten amplificar espais paral·lels de comunicació i arribar als alumnes de manera més directa, apropant-nos als seus entorns digitals. En aquest curs treballarem diferents estratègies per utilitzar les xarxes a la nostra docència i així poder crear comunitats virtuals d’aprenentatge que enriqueixin els processos de construcció del coneixement.

Objectius

  • Introduir-se a les xarxes socials i crear un perfil social
  • Analitzar l’ús de les xarxes socials en la dinàmica docent i investigadora del docent
  • Assolir estratègies per relacionar-se amb els alumnes i altres docents a través de les xarxes socials i accedir a informació

Continguts

  1.  Registre, perfil i configuració de xarxes socials
  2. Recerca de persones/grups i continguts. Creació del propi Personal Learning Network
  3. Utilització de les xarxes socials en la docència i en la investigació

Metodologia

La modalitat del curs és totalment a distància, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran dins el curs els continguts i els recursos necessaris per comprendre les xarxes socials i fer-ne un bon ús, de manera autònoma i sense temporalització.

Dates: del 4 al 22 de novembre

Idioma: català

Modalitat: a distància

Durada: 10 h

Destinataris: PDI

Professorat: Marina Arrabal, Antoni Martín, Maria Rosa Pérez, Soledad Rodríguez

Prerequisits: no n’hi ha


Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari