Escoltar

Tallers de formació per al professorat

Conèixer les qualificacions d'Aula digital

Presentació

El llibre de qualificacions registra les qualificacions que obté l’alumnat així com la qualificació total del curs. Totes aquelles activitats, com ara les tasques i els qüestionaris, que són avaluables es mostren integrades al qualificador. Des del rol de professors podreu configurar i qualificar els alumnes segons el vostre model d’avaluació.

Objectius

  • Crear un llibre de qualificacions
  • Fer notes mitjanes i mitjanes ponderades
  • Saber importar i exportar qualificacions

Continguts

  1. El butlletí de qualificacions
  2. Les categories i els elements
  3. Qualificacions amb càlculs
  4. Importa/Exporta qualificacions

Metodologia

La modalitat del curs és totalment a distància, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran dins el curs els continguts i els recursos necessaris per comprendre les qualificacions, fer-ne un bon ús i realitzar pràctiques i activitats d’aprenentatge, tot de manera autònoma i sense temporalització. Per fer-les disposareu d’una assignatura fictícia que us proporcionarem, un cop ens ho hagueu sol·licitat.

Dates: del 8 al 25 de novembre

Idioma: català

Modalitat: a distància

Durada: 8 h

Destinataris: PDI

Professorat: Margarita Inaraja Ramón

Prerequisits: tenir experiència en l’ús d’Aula digital

CURS COMPLET

Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari