Escoltar

Tallers de formació per al professorat

La «coavaluació» entre alumnes a Aula digital

 

Presentació

La coavaluació o avaluació entre iguals augmenta el nivell d’implicació i motivació dels estudiants. Els dona protagonisme sobre la seva pròpia avaluació i crea més consciència sobre el propi aprenentatge, a més de promoure la col·laboració i cooperació entre ells. L’objectiu del curs és mostrar com posar en pràctica a Aula digital aquest mode d’avaluació per millorar l’activitat acadèmica.

Objectius

  • Conèixer l'eina Taller i configurar diferents estratègies de qualificació
  • Qualificació de la tramesa i qualificació de la tasca d'avaluació a l'eina Taller

Continguts

  1. L'eina Taller
  2. Estratègies de qualificació
  3. Qualificació de la tramesa i de la tasca
  4. Altres possibilitats

Metodologia

Aquest curs és totalment a distància i tindrà una durada de vuit hores. Es facilitarà als participants documentació explicativa sobre les diferents eines i el seu ús a l'hora d’afavorir l'avaluació entre iguals a Aula digital. Es desenvoluparan, autònomament, diversos exemples per tal d'assolir les habilitats necessàries per gestionar aquests tipus d'activitats.

La tutorització es durà a terme a través de les diverses eines de comunicació de Aula digital.

Dates: del 20 de novembre al 5 de desembre

Idioma: català

Modalitat: a distància

Durada: 8 h

Destinataris: PDI

Professores: Margarita Inaraja Ramón, Soledad Rodríguez Fortuny

Prerequisits: tenir experiència en l’ús de la plataforma Moodle


Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari