Escoltar

Tallers de formació per al professorat

Aprenentatge amb dispositius mòbils: recomanacions bàsiques i guies generals

Presentació

L'objectiu d’aquest curs és ajudar els professors a fer les seves primeres activitats docents amb dispositius mòbils. També veurem les característiques generals dels dispositius i aprendrem a fer propostes d’activitats a classe que incloguin dispositius mòbils.

Objectius

  • Conèixer característiques bàsiques generals dels dispositius mòbils
  • Cercar i/o crear continguts per a la tasca docent
  • Cercar, avaluar i utilitzar aplicacions en la tasca docent

Continguts

  1. Introducció als dispositius mòbils
  2. Recursos i aplicacions

Metodologia

Aquest curs és totalment a distància i tindrà una durada de vuit hores.

Es facilitarà als participants informació variada sobre recursos d’aprenentatge mòbil, aplicacions i estratègies. Es proposaran diverses activitats relacionades amb els continguts.

La tutorització es durà a terme a través de les diferents eines de comunicació d'Aula digital.

La modalitat del curs és totalment a distància, amb una metodologia fonamentalment pràctica.

Els participants trobaran dins el curs els continguts i els recursos necessaris per comprendre l’aprenentatge mòbil, fer-ne un bon ús i realitzar pràctiques i activitats d’aprenentatge, tot de manera autònoma i sense temporalització.

Dates: del 4 al 18 de desembre

Idioma: català

Modalitat: a distància

Durada: 8 h

Destinataris: PDI

Professorat: Margarita Inaraja, Maria R. Pérez

Prerequisits: no n'hi ha


Suggeriments per millorar els cursos de formació

Si voleu ajudar-nos a millorar, o fer un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb nosaltres, a través d'aquest formulari

Emplena el formulari