Formulari per gestionar el contingut de les assignatures d'Aula digital 2020-21

Si voleu que copiem els continguts de l’assignatura del curs 2019-20 a la del 2020-21, heu d’emplenar el formulari següent. 

Només ho farem si heu estat professor del curs anterior. En cas contrari, el docent que deixa d’impartir l’assignatura ha de cedir el material, i ha d'enviar a Campus Digital aquesta autorització signada: Actualitzacions i cessions de materials per canvi de professorat. Una vegada rebuda aquesta petició, us hi copiarem el material.

*Els camps marcats són obligatoris

*Nom:

*Correu electrònic:

*Seleccionau l'operació que voleu realitzar:

*Cognoms:  

*DNI:

 
 

He llegit i accept la Llei de protecció de dades

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l?activitat de tractament habilitat a l?efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d?aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es . També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual van ser recollides.