Vídeos docents


Video camara

Dins el marc de suport a la innovació docent, des de l’equip del vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, s’ofereix al professorat la possibilitat de gravar vídeos per utilitzar-los com a material per a la seva docència.

En el cas que estigueu interessats a fer-ho, rebreu tota l’ajuda necessària per part d’UIB Campus Digital i del Servei d’Audiovisuals. Per sol·licitar aquest servei haureu d’emplenar la sol·licitud corresponent, que trobareu a UIBdigital, amb què s’iniciarà el procediment per a la gravació d’aquests vídeos.

Es diferenciarien els tipus de vídeos següents:

Tipus de vídeos

Videotutorial

Explica el funcionament d’una eina digital o d’un procés electrònic i, també, resol exercicis pràctics d’una assignatura. La durada no ha de superar els deu minuts.

Videoexperiència

Amb una durada màxima de deu minuts, serveix per donar difusió a algun aspecte relacionat amb la comunitat universitària en l’àmbit científic, d’innovació, pedagògic, etc. Es duu a terme a través d’un format d’entrevista als protagonistes i/o de conversa entre ells.

Videopresentació

Permet presentar el programa d’una assignatura, un tema, un curs de formació o explicar algun aspecte de la tasca docent.

Videopromoció

Serveix per donar a conèixer algun servei de la universitat de manera transversal, que pugui ser d’interès general per a tota la comunitat universitària.

Videoclínic

Explica la part teòrica d’un tema, juntament amb la seva posada en pràctica. Se centra en un tema concret d’investigació i en com es duu a la pràctica a través d’un exercici de classe o de l’activitat professional mateixa.

Videoconversa

Vídeos més informals, en què, a través d’una conversa, es dóna a conèixer una eina de suport digital o un tema interessant per a la comunitat universitària.

Videonotícia

Peça breu, en forma de notícia d’informatiu, que vol donar visibilitat a algun aspecte relacionat amb la comunitat universitària i divulgar-lo.

Vídeo pissarra de vidre

Gravem la teva sessió de treball sobre pissarra, sempre mirant la càmera.

Procediment per sol·licitar aquest servei com a professor de la UIB

Per sol·licitar aquest servei haureu d’emplenar la Sol·licitud vídeo . Podeu trobar aquesta sol·licitud a: UIBdigital, dins la secció Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles. Un cop fet això, s’iniciarà el procediment per a la gravació d’aquests vídeos.

Recomanacions a l’hora de fer la presentació

En el cas que el professor realitzi una presentació per utilitzar en la gravació, és necessari que, a fi d’usar el format adequat, es descarregui la plantilla següent.

Plantilla per fer vídeos educatius

A l’hora d’elaborar la presentació és important tenir cura de l’estructura i de la distribució de la informació, ja que n’és una síntesi, a més del disseny pel que fa al text, la imatge i els elements multimèdia que s’hi puguin inserir.

Cal tenir en compte que tots els elements que s’insereixin a la presentació (imatges, vídeos, música, etc.) han de ser d’autoria pròpia o tenir-ne els drets, també es poden usar recursos amb llicència Creative Commons o de domini públic. D’altra banda, tot el material gràfic i audiovisual que pugui estar inclòs en el programari que s’usarà per a la presentació (PowerPoint, Prezzi, etc.), l’ha de proporcionar el docent que proposa la gravació.

Un cop el professor tingui la presentació elaborada, l’haurà d’enviar a UIB Campus Digital, perquè es revisi lingüísticament i es comprovi que s’adapta als criteris que s’han de seguir a l’hora de fer una presentació idònia.

Consells sobre l’enregistrament

A continuació us facilitem el vídeo Guia de consells per a l'enregistrament de vídeos tutorials per tal de tenir en compte alguns consells sobre com s’ha de comportar davant la càmera.