Escoltar

L'experiència de Rubén Santamarta sobre Flipped Classroom

Durant el curs 2016-17 Rubén va assistir als tallers de Formació al professorat de Campus Digital, Elaboració de videopresentacions amb finalitat didàctica i Classes participatives mitjançant el model Flipped Classroom, amb la finalitat de plantejar una actualització a la pràctica docent.

Rubén ens conta que, en els cursos, veié estratègies i recursos que el motivaren a projectar canvis en la seva assignatura; per poder-ho dur a terme, comptava amb el suport del Servei i això l’animà a aplicar estratègies per «modificar» la classe d’Estructures I. Gravà vídeos amb les explicacions més teòriques i aprofità les classes presencials per centrar-se més en aspectes pràctics de l’assignatura.

Aquests vídeos s’integren en un canal de YouTube: «Ingenia: Canal de Ingeniería Estructural» creat juntament amb Antoni Cladera i Carlos Ribas, professors d’Estructures II i III per oferir als seus usuaris, vídeos didàctics amb continguts específics de l’àrea.

Per poder avaluar el procés que va seguir, passà un qüestionari als alumnes, a l’inici de curs, a la meitat i en finalitzar l’experiència. Com resultat dels qüestionaris, ens comenta que hi va haver un nivell de satisfacció alt, per part de l’alumnat i la valoració personal és que l’actitud dels alumnes a classe va ser més participativa, ja que, d’una banda, demostraren més interès que en els cursos anteriors i, d’altra, major assistència a les classes.

Bona experiència i bona pràctica!