Com aprofitar les Comunitats de G+ en la docència: propostes del professorat

En el curs Cerca, organitza i filtra continguts en línia, reflexionam sobre l'excés d'informació que ens arriba cada dia i, davant això, sobre la figura del «curador de continguts», com aquella persona que aporta els seus coneixements per seleccionar i contextualitzar contingut de qualitat, de fonts confiables i actualitzat.

Per facilitar la tasca de cercar, seleccionar, organitzar i compartir informació, treballam amb les Comunitats de G+, eina gratuïta, que compta amb una interfície senzilla i d'aprenentatge ràpid.

A continuació, presentam unes quantes propostes, fetes pel professorat que ha participat en el curs:

«He trobat que la creació d’una Comunitat permet no sols al professor penjar els recursos que troba a la Xarxa per ampliar els continguts de l’assignatura i, àdhuc, treballar-los, sinó que dona la possibilitat que l’alumne també ho faci. D’aquesta manera, el professor pot guiar l’alumne en les tries. Professor i alumne i grup classe poden debatre la conveniència o no d’aquella tria. Pens que és una bona manera de fomentar l’esperit crític de les cerques i alhora la participació de l’alumne en el disseny de recursos per a l’assignatura».

«Ho he trobat molt útil per cercar i ordenar la informació que podem trobar a la web, tant per al professorat com per a l’alumnat. Una eina molt útil per poder interaccionar i compartir-la».

Per a més informació

Més aportacions del professorat

Sobre las Comunidades de Google +

La Curación de Contenidos

Data de publicació: 05/12/2018