Avantatges i inconvenients de l'aplicació de la pedagogia inversa en els estudis de grau de Dret

Foto de l'autor d'aquesta experiéncia

L’ús de la metodologia de la pedagogia inversa en algunes assignatures dels estudis de grau de Dret ha donat resultats força positius, com ara la implicació dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge des de la primera sessió de classe perquè entenen que en són responsables en primera persona i això redunda en la motivació del grup. Però, a vegades aquests avantatges es converteixen en inconvenients i sorgeixen problemes com quan alguns alumnes no s’enganxen amb aquesta forma de treballar.

ParticipantCatalina Pons-Estel

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Classe inversa (Flipped Classroom)

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)