Implementació dels set principis de bones pràctiques a l’educació per a un curs d’estructures a través de «Flipped Classroom» i altres propostes

Imatge del autor

Cofundador de Ingenia: Canal de Ingeniería Estructural (Youtube), canal de difusió d'investigació i docència conjuntament amb els professors Antoni Cladera i Rubén Santamarta. Ha fet 110 vídeos del canal d'un total de 206. El canal, durant el primer any de vida, ha assolit 1.564 subscriptors, 120.141 visualitzacions, amb entre 1.000 i 3.000 visualitzacions per setmana d'un temps mitjà entre 5 i 8 minuts. El canal tracta sobre: Resistència de Materials (Est. 1), Estructures metàl·liques, de fusta (Est. 2) i de formigó (Est. 3), Geotècnia i Cimentacions, Construcció Industrial i Investigació de formigó estructural.

Participant: Carlos Ribas

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Classe inversa (Flipped Classroom)

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)